Vánoční dárky

Author: admin-vanocnidekorace-com

Dárky – snad nejoblíbenější a pro dnešní dobu i společnost jedna z nejvýraznějších součástí Vánoc. Přestože historie vánočních dárků sahá poměrně daleko do minulosti – zhruba do období raného středověku – nebylo tomu vždy tak. V tradiční křesťanské společnosti býval, jak známo, duch Vánoc zejména čistě náboženský. O půlnoci Štědrého dne bývalo nemyslitelné vynechat vánoční mši. Celkově pak tyto svátky mají být chápány a jsou také interpretovány zejména jako chvíle rodinné pohody a pospolitosti.

Až dnešní doba dodává Vánocům komerčnější a do jisté míry i hektičtější ráz.

 

Dárky pro děti

V dobách, kdy se tradice dárků začala dodržovat bylo zvykem, že se dárky přinášely pouze dětem. O nich si pak obdarované děti měly myslet, že pocházejí od Ježíška (tato tradice se u nás udržela až obdivuhodně dlouho, prakticky do dnešních dnů). Tato malá lež ze strany rodičů měla děti učit, že ať zakoupí dárek kdokoli, vděčnost za něj má patřit Bohu.

 

Jaký dárek vybrat?

Většina dnešní populace si v době adventu klade právě tuto otázku – jaký dárek vybrat pro dotyčného blízkého anebo pro všechny obecně. V podstatě však neexistuje žádná univerzální rada pro dárek pro muže, pro ženy či jakoukoli jinou skupinu. Povaha vánočních dárků není žádnou z tradic nikterak omezena – v obecném povědomí však platí zásada, že se jako vánoční dárky více hodí předměty prakticky využitelné – často je jimi například oblečení – a méně se přistupuje k dárkům typu žertovných předmětů, které mají za úkol sloužit spíše pro momentální pobavení než k radosti a dlouhodobé využitelnosti. Žertovné originální dárky se tak stávají spíše dominantou narozenin, nežli tradičněji a klidněji pojatých Vánoc.

Při jiných příležitostech, jakými mohou být například jmeniny nebo už zmíněné narozeniny, platí jistý univerzální model představující dárky pro ženy stejně tak jako speciální dárky pro muže, které by neměly urazit a daný muž nebo žena je pravděpodobně bude moci využít. Pro ženy se za takový dárek často považuje bonboniéra či podobný pamlsek anebo květina. Pro muže to pak bývá například láhev kvalitnějšího alkoholu. Je však zřejmé, že Vánoce se z těchto standardů jaksi vymykají – pro dostatek sladkého vánočního cukroví se příliš nehodí bonboniéra nebo jiná další sladkost. Květina už vůbec ne – chybí jí trvalejší hodnota a pro balení pod stromek je takový dárek mírně řečeno nepraktický.

Vánoční dárky je tedy třeba vybírat vždy zcela jinak a s větší pečlivostí, než jsme zvyklí u dárků k jiným příležitostem v průběhu roku. Už jsme nepřímo zmínili i to, že je dobré, aby se dárek vyznačoval jistou trvalejší hodnotou. Měli bychom jej tedy vybírat s důrazem na osobu obdarovaného a ohledem na náš vztah k němu.

Prakticky jakýkoli předmět si většinou dovolujeme věnovat pouze našim dětem. Známe je natolik dobře, že je nám jasné, zda můžeme dětem nadělit například hudební nástroje – pro dítě zkrátka dokážeme dárek vhodněji a s větší jistotou vybrat, umíme (do jistého věku) také předvídat jeho reakce. Protože jej běžně vybíráme i během roku, nedělá nám problém zabalit dětem pod stromek oblečení.

Co si ale počít s dospělými blízkými? Práci nám značně ulehčí, má-li dotyčný nějakého koníčka – ať už je sportovcem, sběratelem, náruživým čtenářem anebo má oblíbenou hudební kapelu.

Knihy a hudební CD se ale obecně zažily jako velice vděčné dárky nejen pro ty, kteří je přímo zbožňují. Dobře zvolená kniha nebo CD zřídkakdy dokáže někoho urazit. Také má trvalou hodnotu a nepostrádá – a to by se dalo označit za nejdůležitější rys – jistý punc osobního dárku. Knihy nejsou jedna jako druhá, ani hudba není stále stejná – obojí tedy vybíráme s ohledem na to, co se dotyčnému líbí. Abychom výsledek dotáhli k dokonalosti, můžeme do knihy či na letáček CD vepsat věnování. Dárek pak slouží zároveň jako upomínkový předmět vašeho vztahu – na první pohled prozrazuje od koho a komu byl věnován. A není snad úkolem Vánoc utužit právě vztahy a vzájemnou pospolitost?